Hlavní obsah

duchy [ˈdʌtʃɪ]

Vyskytuje se v

can-do: can-do spiritnezdolný duch

creative: creative genius/imaginationtvůrčí duch/představivost

spirit: team spirittýmový duch

spirit: leading spiritvůdčí duch hnutí, revoluce ap.

young: young at heartmladý duchem

bojovný: bojovný duchfighting spirit

duch: zlí duchovéevil spirits

duch: Duch svatýThe Holy Ghost

duch: být duchem nepřítomnýdaydream, be absent-minded, zamyšlený be lost in thought

duch: v duchumyšlenkami in one's thoughts, inwardly, in spirit, mentally, představivostí in one's mind's eye

duch: podnikatelský duchentrepreneurial spirit, osoby též business mind

duch: v duchu čehoin the spirit of sth

vyvolávat: vyvolávat duchyinvoke (the) spirits

zlý: zlý duchevil spirit

duch: V duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...

nepřítomný: duchem nepřítomnýroztěkaně absent-minded, zamyšlený ap. lost in thought