Hlavní obsah

defying [dɪˈfaɪɪŋ]

Vyskytuje se v

description: defy descriptionbýt nepopsatelný

odporovat: It defied all logic.Odporovalo to veškeré logice.

popsat: It defies description.To se nedá popsat.

defy: defy descriptionbýt nepopsatelný