Hlavní obsah

deceptively [dɪˈseptɪvlɪ]

Vyskytuje se v

deceptive: Appearances can be deceptive.Zdání může klamat.

klamavý: klamavá reklamadeceptive/false advertising

reklama: klamavá reklamadeceptive advertising

zdání: Zdání klame.Appearances can be deceptive.