Hlavní obsah

debata

Vyskytuje se v

bez, beze: without questionbez debaty

rozproudit: stir up debaterozproudit debatu

rozproudit se: The debate got underway/developed ...Rozproudila se debata ...

vášnivý: heated debatevášnivá debata

debata: That is indisputable., No doubt about that.To je bez debaty.