Hlavní obsah

dělení

Vyskytuje se v

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

svatodušní: Whit Sundaysvatodušní neděle

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

bloody: Bloody SundayKrvavá neděle

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

division: cell divisionbuněčné dělení

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

dělení: word division, hyphenationdělení slov na řádku