Hlavní obsah

dělení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (početní operace) mat. division
  2. (na části) čeho division, splitting of sthdělení slov na řádkuword division, hyphenation

Vyskytuje se v

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

svatodušní: Whit Sundaysvatodušní neděle

dělit: nine divided by threedevět děleno třemi

bloody: Bloody SundayKrvavá neděle

divide: 8 divided by 4osm děleno čtyřmi

division: cell divisionbuněčné dělení

through: open Monday through Sundayotevřeno od pondělka do neděle

dělení: word division, hyphenationdělení slov na řádku