Hlavní obsah

conservative [kənˈsɜːvətɪv]

Vyskytuje se v

conservative: med. conservative surgerykonzervativní operace