Hlavní obsah

conservatively [kənˈsɜːvətɪvlɪ]

Vyskytuje se v

conservative: med. conservative surgerykonzervativní operace