Hlavní obsah

connecting [kəˈnektɪŋ]

Vyskytuje se v

flight: connecting flight(letecký) přípoj, navazující let

rod: tech. connecting rodojnice, spojovací tyč

train: žel. connecting trainvlakový přípoj

přípoj: connecting trainžel. vlakový přípoj

souvislost: be connected with sth, vztah be related to sthmít souvislost s čím

styk: be well-connected, have connections, have friends in the right places, have influential friendsmít styky vlivné známé

souviset: These things are closely connected/related.Tyto věci spolu úzce souvisí.

spojovat: What connects them?Co je spojuje?

vlakový: connecting train, train connectionvlakový přípoj

connect: connect (up)sth to sth zapojit, připojit, napojit co do zdroje energie či vody