Hlavní obsah

coloration, colouration [ˌkʌləˈreɪʃən]