Hlavní obsah

cm

Vyskytuje se v

snowfall: The snowfall amounted to 30 cm.Napadlo 30 cm sněhu.

o: úsečka o délce 3 cma section 3 cm long