Hlavní obsah

bury [ˈberɪ]

Vyskytuje se v

bury in: bury osf insth zabrat se, začíst se do čeho

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

pohřbený: pohřbený zaživaburied alive

pohřbít: pohřbít koho zaživabury sb alive

pohřbít: Byl pohřben v ...He was buried in ...

zavalit: Bahno zavalilo celou vesnici.Mud buried the entire village.

sekera: vykopat/zakopat válečnou sekyrudig up/bury the hatchet

zakopat: zakopat válečnou sekerubury the hatchet