Hlavní obsah

bury [ˈberɪ]

Vyskytuje se v

bury in: bury osf insth zabrat se, začíst se do čeho

dead: dead and buriedpasé myšlenka, plán ap.

pohřbený: buried alivepohřbený zaživa

pohřbít: bury sb alivepohřbít koho zaživa

zavalit: Mud buried the entire village.Bahno zavalilo celou vesnici.

sekera: dig up/bury the hatchetvykopat/zakopat válečnou sekyru

zakopat: bury the hatchetzakopat válečnou sekeru