Hlavní obsah

broadly [ˈbrɔːdlɪ]

Vyskytuje se v

broad: broadsženské, baby, rajdy

daylight: in broad daylightza bílého dne něco provést ap.

broad: with broad strokesvelice obecně popsat, vylíčit ap.

broad: broad range of sthširoký škála čeho

broad bean: broad beansboby, semena bobu

nastejno: vyjít nastejnocome to the same thing, be as broad as it is long

široký: široký pojembroad term

vycenit: vycenit zubybare one's teeth, zazubit se grin, smile broadly

vzít: celkem vzatoaltogether, on the whole, all in all, broadly speaking

široký: široká řekawide/broad river

široký: široké pravomocibroad/extensive powers

úsměv: široký/ironický úsměvbroad/ironical grin