Hlavní obsah

block off

Vyskytuje se v

držka: smash sb's face in, vulg. beat the shit out of sb, slang. knock sb's block offrozbít komu držku

huba: knock sb's block off, smash sb's face inrozbít komu hubu

rozbít: smash sb's face in, knock sb's block offvulg. rozbít komu hubu