Hlavní obsah

blessed [ˈblesɪd or blest]

Vyskytuje se v

blessed: círk. the Blessed Trinitysvatá Trojice

thistle: blessed thistlebenedikt lékařský

bless: God bless, bless youBůh vám žehnej výraz díků, přání ap.