Hlavní obsah

alternation [ˌɔːltəˈneɪʃən]

Vyskytuje se v

střídání: střídání dne a nocialternation of day and night