Hlavní obsah

alternation [ˌɔːltəˈneɪʃən]

Vyskytuje se v

střídání: alternation of day and nightstřídání dne a noci