Hlavní obsah

alternately [ɔːlˈtɜːnɪtlɪ]

Vyskytuje se v

proud: alternating/direct current, zkr. AC/DCstřídavý/stejnosměrný proud

střídavý: alternating currentelektr. střídavý proud

alternate: geom. alternate anglesstřídavé úhly