Hlavní obsah

abiturientský

Nechtěli jste hledat:

abhorrentodpudivý, odporný, hnusný

abidezůstávat, setrvávat, trvat

abide bydodržovat, respektovat, uznávat

abidingtrvalý, stálý, přetrvávající

abilityschopnost, způsobilost

abjectžalostný, zoufalý, naprostý

abjectlyžalostně, ostudně, naprosto

abjurationzřeknutí se, vzdání se, zavržení

abjurezříci se, vzdát se , odvolat, zavrhnout

ablazev plamenech, hořící, planoucí