Hlavní obsah

X-rated [ˈeksˌreɪtɪd]

Vyskytuje se v

mládež: X-ratednevhodný pro mládež erotický ap.

nepřístupný: adults only, BrE zast. X-ratedmládeži nepřístupný