Hlavní obsah

Uran

Nechtěli jste hledat:

urnurna

runběžet, utíkat

branotruby

granbabi, babička

IranÍrán

urbanměstský

upwindproti větru, po návětrné straně

uraniumuran

UranusUran

urbaneuhlazený, kultivovaný, zdvořilý

urbanismurbanismus, urbanistika, územní plánování

urbanityjemnost, kultivovanost, zdvořilost

urbanizationurbanizace

urbanizedurbanizovaný

urban mythneuvěřitelná historka, fáma, zvěst