Hlavní obsah

železniční

Přídavné jméno

  • railwayAmE railroadželezniční přejezdBrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční stanicerailway station

Vyskytuje se v

přejezd: BrE level/AmE grade/AmE railroad crossingžel. železniční přejezd

stanice: railway station, AmE train depotžel. železniční stanice

závora: crossing gate/barriersžel. železniční závory

síť: road/railway networksilniční/železniční síť

tunel: BrE railway/AmE railroad tunnelželezniční tunel

embankment: railway embankmentželezniční násep

rail: rail fareželezniční jízdné

railway: railway carvagón, železniční vůz

station: railroad stationželezniční stanice, nádraží

yard: railway yardodstavné kolejiště, železniční depo k odstavení vozů

železniční: BrE level crossing, railway/AmE railroad crossingželezniční přejezd