Hlavní obsah

šero

Příslovce

Vyskytuje se v

šeřit se: The dusk is falling., It's getting dark.Šeří se.

at: at duskza soumraku, za večerního šera

šero: It is gloomy inside.Uvnitř je šero.