Hlavní obsah

zasloužit si

zasloužit (si)deserve

zasloužit sebe* instrumental , contribute

Vyskytuje se v

instrumental: napomáhat, být nápomocný při čem, přispět k čemu, zasloužit se o cobe instrumental in sth

contribution: přispět k čemu, zasloužit se o comake a contribution to sth

fair: Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.It's only fair that he won.

worthy: Není jí hoden., Nezaslouží si ji.He is not worthy of her.

zasloužit (si): Zaslouží si potrestání.He deserves punishment.