Hlavní obsah

overall

Příslovce

  • celkově, celkemHow much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

Vyskytuje se v

diameter: inner/outer/overall diametervnitřní/vnější/celkový průměr

celkový: overall impression, uměleckého díla tout ensemblecelkový dojem

nadpoloviční: absolute/overall majoritynadpoloviční většina

plášť: smock, BrE overall, AmE duster, až po kotníky dust coatpracovní plášť

souhrn: in total, overall, altogetherv souhrnu celkově

vítěz: overall winnerabsolutní vítěz

overall: overallskombinéza, overal pracovní