Hlavní obsah

United States Navy

unitedjednotný, společný , soudržný

unitespojit (se), sjednotit (se), sloučit (se)

statestát

navynámořnictvo , námořní síly, válečné loďstvo