Hlavní obsah

United States Marine Corps

unitedjednotný, společný , soudržný

unitespojit (se), sjednotit (se), sloučit (se)

statestát

marinevoják námořní pěchoty, mariňák

corpsspeciální jednotky