Hlavní obsah

National Aeronautics and Space Administration

national(celo)národní, celostátní

aeronauticsaeronautika, letectví

anda

spaceprostor, místo, (volná) plocha

administrationspráva, řízení, administrativa