Hlavní obsah

vzdělání

Vyskytuje se v

poskytnout: escolarizarposkytnout vzdělání

poskytovat: escolarizar, facilitar formación poskytovat vzdělání

základní: educación primariazákladní vzdělání

escolar: graduado escolarse základním vzděláním

secundario: enseñanza secundariastředoškolské vzdělání

vzdělání: educación primaria/secundariazákladní/střední vzdělání