Hlavní obsah

volada

Vyskytuje se v

platillo: platillo volador/volantelétající talíř, UFO

vuelo: al vueloza letu střílet ap.

papel: papel volanteleták

atrasado: vuelo atrasadozpožděný let

directo: vuelo directopřímý let

transoceánico: vuelo transoceánicozaoceánský let

volante: platillo volantelétající talíř

akrobatický: vuelo acrobáticoakrobatické létání

badmintonový: volante de bádmintonbadmintonový košík

drak: volar cometa pouštět draka

let: (vuelo en) picadolet střemhlav

povětří: volar por los airesvyletět do povětří

propagační: prospecto , volante propagační leták

simulátor: simulador de vueloletecký simulátor

talíř: platillo volantelétající talíř mimozemských civilizací

výška: altitud de vuelolet. letová výška

vzduch: hacer saltar/volarvyhodit do vzduchu výbuchem

přízemní: vuelo rastreropřízemní let

střemhlav: vuelo en picadolet střemhlav

ten, ta, to: irse, largarse, volar, desvanecerse, disiparsebýt ten tam

trvat: ¿Cuánto dura el vuelo?Jak dlouho trvá let?

třída: volar en primera claselétat první třídou

vnitrostátní: vuelo nacionalvnitrostátní let

vyletět: La casa voló por los aires.Dům vyletěl do vzduchu.

zkušební: vuelo de pruebazkušební let

čas: El tiempo pasa volando.Čas letí.

dobrý: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

hrst: Más vale un pájaro en la mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

lepší: Más vale un pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

napršet: cuando las ranas críen pelo, cuando las vacas vuelenaž naprší a uschne

uschnout: Para las calendas griegas., Cuando las ranas críen pelos., El día en que las vacas vuelen.Až naprší a uschne.

utéct: pasar volandoutéct jako voda

vrabec: Más vale pájaro en mano que cien volando.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

ciervo: ciervo volanteroháč obecný