Hlavní obsah

violado

Vyskytuje se v

porušit: porušit zákaz čehoviolar la prohibición de alg

porušit: Porušil zákon.Violó la ley.

zákon: porušit zákonviolar la ley

znásilnit: Byla znásilněna.Fue violada.