Hlavní obsah

trabado

Vyskytuje se v

amistad: trabar amistadnavázat přátelství, spřátelit se

embargo: trabar embargo sobre algzabavit, konfiskovat co

traba: poner trabasklást překážky, házet klacky pod nohy

navázat: trabar amistad con algnnavázat přátelství s kým

překážka: poner trabas a alg(n)klást komu/čemu překážky

slabika: sílaba libre/trabadaotevřená/zavřená slabika

soudně: trabar ejecución de algsoudně vymáhat co

zavřený: sílaba cerrada/trabadaling. zavřená slabika

přátelství: trabar/anudar amistad con algnnavázat přátelství s kým

zamotat se: Se le trabó la lengua.Zamotal se mu jazyk.