Hlavní obsah

terminado

Vyskytuje se v

terminado: dar por terminadopovažovat/prohlásit za skončené, ukončit