Hlavní obsah

teorema

Podstatné jméno mužské

  • filoz., mat.teorém, teze, větateorema de PitágorasPythagorova věta

Vyskytuje se v

Pythagoras: teorema de Pitágorasmat. Pythagorova věta

Euklides: teorema /principio de Euclidesmat. Euklidova věta

teorema: teorema de PitágorasPythagorova věta