Hlavní obsah

technologicky

Vyskytuje se v

postup: procedimiento laboral/de producción/tecnológicopracovní/výrobní/technologický postup