Hlavní obsah

tázací

Přídavné jméno

  • ling. interrogativotázací zájmeno/příslovcepronombre m/adverbio m interrogativověta tázacíoración f interrogativa

Vyskytuje se v

příslovce: adverbio interrogativotázací příslovce

věta: oración enunciativa/imperativa/interrogativavěta oznamovací/rozkazovací/tázací

zájmeno: pronombre personal/posesivo/interrogativo/demostrativo/relativoosobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

adverbio: adverbio interrogativo/relativotázací/vztažné příslovce

interrogativo: pronombres interrogativostázací zájmena

oración: oración interrogativavěta tázací

tázací: pronombre /adverbio interrogativotázací zájmeno/příslovce