Hlavní obsah

tázací

Přídavné jméno

  • ling. interrogativotázací zájmeno/příslovcepronombre m/adverbio m interrogativověta tázacíoración f interrogativa

Vyskytuje se v

příslovce: tázací příslovceadverbio interrogativo

věta: věta oznamovací/rozkazovací/tázacíoración enunciativa/imperativa/interrogativa

zájmeno: osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopronombre personal/posesivo/interrogativo/demostrativo/relativo

adverbio: adverbio interrogativo/relativotázací/vztažné příslovce

interrogativo: pronombres interrogativostázací zájmena

oración: oración interrogativavěta tázací