Hlavní obsah

subordinado

Vyskytuje se v

oración: oración subordinadavěta vedlejší

hlavní: ling. hlavní větaoración subordinante

souvětí: souvětí souřadné/podřadnéoración compuesta coordinada/subordinada

vedlejší: ling. vedlejší větaoración subordinada