Hlavní obsah

soldar

Vyskytuje se v

asesino: asesino a sueldonájemný vrah

medio: sueldo medioprůměrný plat

sueldo: sueldo brutohrubý plat

suplemento: suplemento de sueldopřídavek k platu

raso: soldado rasovojín