Hlavní obsah

sacerdocio

Podstatné jméno mužské

  1. círk.kněžství
  2. círk.kněží, kněžstvo, klérus
  3. přen.odevzdání se, zasvěcení se činnosti