Hlavní obsah

relativo

Vyskytuje se v

adverbio: adverbio interrogativo/relativotázací/vztažné příslovce

relativní: pronombre relativoling. relativní zájmeno vztažné

superlativ: superlativo absoluto/relativosuperlativ absolutní/relativní

věta: oración relativa/final/condicional/concesivavěta vztažná/účelová/podmínková/přípustková

zájmeno: pronombre personal/posesivo/interrogativo/demostrativo/relativoosobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno

relativo: mayoría relativapoměrná většina