Hlavní obsah

refino

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

refinado: azúcar refinadorafinovaný cukr

cukr: rafinovaný cukrazúcar refinado

rafinovaný: rafinovaný cukrazúcar refinado/extrablanco