Hlavní obsah

reacción

Vyskytuje se v

cadena: reacción en cadenařetězová reakce

motor: motor de reacción/propulsión a chorroreaktivní/tryskový motor

nuclear: reacción nuclearjaderná reakce

alérgico: reacción alérgicaalergická reakce

akce: principio de acción y reacciónprincip akce a reakce

reakce: reacción alérgicaalergická reakce

řetězový: reacción en cadenařetězová reakce

vratný: reacción reversiblechem. vratná reakce

zákon: ley de acción y reacciónfyz., i přen. zákon akce a reakce

chemický: reacción químicachemická reakce

reacción: reacción en cadenařetězová reakce