Hlavní obsah

producto

Vyskytuje se v

bruto: producto nacional/interior brutohrubý národní/domácí produkt

nacional: producto nacional brutohrubý národní produkt

agrícola: productos agrícolaszemědělské produkty

tierra: productos de la tierradomácí/tuzemské produkty/plodiny

domácí: ekon. hrubý domácí produktproducto interior bruto

dvojný: mat. dvojný vektorový součindoble producto vectorial

hrubý: hrubý domácí produktproducto interior bruto

kvalita: ekon. kvalita výrobkůcalidad de productos

mléčný: mléčný výrobekproducto lácteo

naturálie: platit v naturáliíchpagar en especie(s)/frutos/productos

naturální: ekon., hist. naturální směnatrueque de productos

produkt: ekon. hrubý národní/domácí produktproducto nacional/interior bruto

produkt: fyz. produkty štěpeníproductos de desintegración

hodnota: Zboží v hodnotě ...Productos valorados en ...

hydrolýza: produkty hydrolýzyproductos de hidrólisis

šetrný: výrobek šetrný k životnímu prostředíproducto amigable con el medio ambiente

tisící: každý tisící výrobekuno de cada mil productos