Hlavní obsah

producto

Vyskytuje se v

bruto: producto nacional/interior brutohrubý národní/domácí produkt

nacional: producto nacional brutohrubý národní produkt

agrícola: productos agrícolaszemědělské produkty

tierra: productos de la tierradomácí/tuzemské produkty/plodiny

domácí: producto interior brutoekon. hrubý domácí produkt

dvojný: doble producto vectorialmat. dvojný vektorový součin

hrubý: producto interior brutohrubý domácí produkt

kvalita: calidad de productosekon. kvalita výrobků

mléčný: producto lácteomléčný výrobek

naturálie: pagar en especie(s)/frutos/productosplatit v naturáliích

naturální: trueque de productosekon., hist. naturální směna

produkt: producto nacional/interior brutoekon. hrubý národní/domácí produkt

hodnota: Productos valorados en ...Zboží v hodnotě ...

hydrolýza: productos de hidrólisisprodukty hydrolýzy

šetrný: producto amigable con el medio ambientevýrobek šetrný k životnímu prostředí

tisící: uno de cada mil productoskaždý tisící výrobek