Hlavní obsah

pohlavně

Příslovce

  • sexualmentepohlavně přenosné chorobyenfermedades f pl de transmisión sexual

Vyskytuje se v

druhotný: rasgos sexuales secundariosdruhotné pohlavní znaky

nemoc: enfermedad de transmisión sexualpohlavně přenosná nemoc

orgán: sexo pohlavní orgán

pohlavní: zralá gameto , vajíčko óvulo , spermie espermatozoide pohlavní buňka

sekundární: rasgos sexuales secundariosbiol. sekundární pohlavní znaky

ústrojí: aparato respiratorio/reproductor/locomotor/digestivodýchací/pohlavní/pohybové/trávicí ústrojí

znak: caracteres sexualesbiol. pohlavní znaky

abuso: abuso sexualpohlavní zneužívání

carnal: acto carnalpohlavní styk

reproducción: reproducción sexual/asexualpohlavní/nepohlavní rozmnožování

sexual: acto sexualpohlavní styk

venéreo: enfermedad venéreapohlavní nemoc

viril: miembro virilmužský pohlavní úd

pohlavně: enfermedades de transmisión sexualpohlavně přenosné choroby