Hlavní obsah

pod, pode

Předložka

  1. (níže než) debajo deřidč. bajopod stolemdebajo de la mesa
  2. (vyj. nižší míru) bajodeset stupňů pod nuloudiez grados bajo cero
  3. (za jakých okolností) bajozast. soPod podmínkou, že ...Bajo/Con la condición de (que) ...pod záminkou čehobajo el pretexto de alg, so pretexto de alghist., náb. přijímání pod obojí (způsobou)comunión f bajo las dos especiespod přísahoubajo juramentopod jiným jménem cestovat, tvořit ap.de incógnito