Hlavní obsah

pensión

Vyskytuje se v

incapacidad: pensión de incapacidadinvalidní důchod

invalidez: pensión de invalidezinvalidní důchod

medio: media pensiónpolopenze

plan: plan de pensionesdůchodové pojištění