Hlavní obsah

přirozený

Přídavné jméno

  1. (daný přírodou) naturalpřirozená inteligenceinteligencia f naturalpřirozená smrtmuerte f naturalmat. přirozené číslonúmero m naturalling. přirozený rodgénero m natural
  2. (nevytvořený uměle) natural
  3. (nestrojený) natural(chování ap.) espontáneo(nenucený) desenvuelto
  4. (obvyklý, normální) natural, común, normal

Vyskytuje se v

číslo: número naturalpřirozené číslo

logaritmus: logaritmo naturalpřirozený logaritmus

nepřirozený: muerte no naturalnepřirozená smrt násilná

přirození: sexo masculino/femeninomužské/ženské přirození

přírůstek: crecimiento naturalpřirozený přírůstek

smrt: muerte natural/violentapřirozená/násilná smrt

světlo: luz naturalpřirozené světlo

výběr: selección naturalpřírodní/přirozený výběr

imunita: inmunidad innata/natural/adquiridavrozená/přirozená/získaná imunita

luz: luz naturalsluneční/přirozené/přírodní světlo

muerte: muerte naturalpřirozená smrt

número: número naturalpřirozené číslo

selección: biol. selección naturalpřírodní/přirozený výběr přírodní proces, podle Darwina

přirozený: número naturalmat. přirozené číslo