Hlavní obsah

přítomný

Vyskytuje se v

čas: tiempo futuro/presente/pasadobudoucí/přítomný/minulý čas

přítomný: presente ling. přítomný čas