Hlavní obsah

příslovce

Vyskytuje se v

čas: adverbio de tiempopříslovce času

místo: adverbio de lugarling. příslovce místa

množství: adverbio de cantidadling. příslovce množství

tázací: pronombre /adverbio interrogativotázací zájmeno/příslovce

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

příslovce: adverbio de tiempo/lugar/modopříslovce času/místa/způsobu