Hlavní obsah

příslovce

Vyskytuje se v

čas: příslovce časuadverbio de tiempo

místo: ling. příslovce místaadverbio de lugar

množství: ling. příslovce množstvíadverbio de cantidad

tázací: tázací zájmeno/příslovcepronombre /adverbio interrogativo

adverbio: adverbio de cantidad/modo/tiempopříslovce míry/způsobu/času

adverbio: adverbio interrogativo/relativotázací/vztažné příslovce