Hlavní obsah

notářský

Přídavné jméno

  • notarial, de notario(s)notářský úřad, notářská komoranotariado mnotářský zápisacta f/escritura f notarial

Vyskytuje se v

komora: cámara de notariosnotářská komora

zápis: acta notarialnotářský zápis

escritura: escritura públicanotářský zápis

notarial: acta notarialnotářský zápis

notářský: notariado notářský úřad, notářská komora