Hlavní obsah

napětí

Podstatné jméno, rod střední

  1. (napjaté očekávání) tensión f(vzrušení) excitación f(ve filmu ap.) suspense mdržet koho v napětímantener a algn en tensiónnaslouchat komu/čemu s napětímescuchar (a) alg(n) con atención
  2. (duševní vypětí) tensión f
  3. (elektrické) voltaje m, tensión felektrické napětítensión f eléctricafázové napětítensión f de fasenízké/vysoké napětíbaja/alta tensión fstejnosměrné/střídavé napětítensión f continua/alterna
  4. (vnitřní pnutí) tensión f
  5. (stav hrozící střetnutím) tensión f, relación f tirante

Vyskytuje se v

napnout: aguzar el oídonapnout uši/sluch

nízký: baja tensión , bajo voltaje elektr. nízké napětí

plachta: subir las velasnapnout plachty

síla: extremarsenapnout všechny síly

úbytek: disminución del voltajeelektr. úbytek napětí

vrcholný: tensión máximafyz. vrcholné napětí

zkušební: tensión de pruebaelektr. zkušební napětí

alto: elektr. alta tensiónvysoké napětí

muscular: tensión muscularsvalové napětí, ling. napětí mluvidel

napětí: mantener a algn en tensióndržet koho v napětí